Home Tags ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਮਾਰਡੀ ਗ੍ਰਾਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ |

Tag: ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਮਾਰਡੀ ਗ੍ਰਾਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ |