Thursday, October 6, 2022
Home Tags ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਐਮ-ਨਿਵਾਰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੋਤਮ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

Tag: ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਐਮ-ਨਿਵਾਰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੋਤਮ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

English English हिन्दी हिन्दी ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ