Wednesday, September 27, 2023
Home Tags ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਐਮ-ਨਿਵਾਰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੋਤਮ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

Tag: ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਐਮ-ਨਿਵਾਰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੋਤਮ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

No posts to display