Tuesday, February 7, 2023
Home Tags ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਲਈ $7 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਹੈ

Tag: ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਲਈ $7 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਹੈ

English English हिन्दी हिन्दी ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ