Monday, October 3, 2022
Home Tags ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲਾ ਤੋਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਹੈ

Tag: ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲਾ ਤੋਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਹੈ

English English हिन्दी हिन्दी ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ