Thursday, October 6, 2022
Home Tags ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ.ਓ.ਆਈ.ਵੀ.ਡੀ.-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ

Tag: ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ.ਓ.ਆਈ.ਵੀ.ਡੀ.-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ

English English हिन्दी हिन्दी ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ