Tuesday, February 7, 2023
Home Tags ਜੀ-20 ਦੀ ਰੂਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ

Tag: ਜੀ-20 ਦੀ ਰੂਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ

English English हिन्दी हिन्दी ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ