Tuesday, February 7, 2023
Home Tags ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈਤੀ ਗੈਸ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ G9 ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Tag: ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈਤੀ ਗੈਸ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ G9 ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

English English हिन्दी हिन्दी ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ