Wednesday, September 27, 2023
Home Tags ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲਰ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ

Tag: ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲਰ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ

No posts to display