Monday, October 3, 2022
Home Tags ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ

Tag: ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ

English English हिन्दी हिन्दी ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ