Monday, October 3, 2022
Home Tags ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਵੈ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ

Tag: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਵੈ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ

English English हिन्दी हिन्दी ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ