Thursday, September 21, 2023
Home Tags ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਵੈ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ

Tag: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਵੈ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ

No posts to display