Thursday, October 6, 2022
Home Tags ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਲਕੇ ਐਸੀਪੋਮੈਟਿਕ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਮ ਇਕੱਲਤਾ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ

Tag: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਲਕੇ ਐਸੀਪੋਮੈਟਿਕ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਮ ਇਕੱਲਤਾ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ

English English हिन्दी हिन्दी ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ