Friday, January 27, 2023
Home Tags ਫਰਾਂਸ ਇਟਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ 234 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ

Tag: ਫਰਾਂਸ ਇਟਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ 234 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ

English English हिन्दी हिन्दी ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ