Wednesday, February 8, 2023
Home Tags ਮੈਕਰੋਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਪਣਡੁੱਬੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ‘ਟੇਬਲ’ ਤੇ ਹੈ

Tag: ਮੈਕਰੋਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਪਣਡੁੱਬੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ‘ਟੇਬਲ’ ਤੇ ਹੈ

English English हिन्दी हिन्दी ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ