Saturday, September 30, 2023
Home Tags ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਮ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ

Tag: ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਮ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ