Monday, October 3, 2022
Home Tags ਸਿਨੋਵਾਕ: WHO ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾ ਕੋਰੋਨਾਵੈਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ – ਸੀ.ਐੱਨ.ਐੱਨ

Tag: ਸਿਨੋਵਾਕ: WHO ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾ ਕੋਰੋਨਾਵੈਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ – ਸੀ.ਐੱਨ.ਐੱਨ

English English हिन्दी हिन्दी ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ