Thursday, October 6, 2022
Home Tags ਸੀਐਨਐਨ – ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਅਨੰਤ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਇਸਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ

Tag: ਸੀਐਨਐਨ – ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਅਨੰਤ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਇਸਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ

English English हिन्दी हिन्दी ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ